top of page
  • Foto van schrijverlucidebv

Zorgen in de zorg

De VVT-sector, en dan met name de ouderenzorg, staat de komende jaren voor zeer grote uitdagingen, zoals ook de studies van EY en BDO bevestigen. Veel zorginstellingen hebben een financieel slecht 2022 gehad. Het gemiddeld rendement is gedaald naar een kritieke ondergrens van 1,1% en het aantal zorginstellingen dat verlies leed is verdubbeld, nu 30%. Een financieel onhoudbare situatie dreigt voor de VVT-sector!


PNIL

Het is lastig goede mensen te vinden en te behouden. Daarnaast kiezen veel medewerkers tegenwoordig voor een bestaan als ZZP’er, waardoor ook de loonkosten voor veel VVT-organisaties enorm toenemen. Een toename van ruim 20% in 2022 t.o.v. 2021, terwijl het ziekteverzuim toeneemt onder de medewerkers.


WOZO

De verantwoordelijke minister presenteerde in juli 2022 het programma: Wonen, Ondersteuning en Zorg Ouderen (WOZO). Het WOZO-programma moet ervoor zorgen dat de zorg ook in de toekomst toegankelijk, kwalitatief én betaalbaar blijft. Eén van de kernpunten is dat ouderen langer thuis blijven wonen. Ze kunnen dan zorg met aanvullende diensten zoals maaltijdverzorging en huishoudelijke hulp in hun eigen woning ontvangen. Daarbij wordt een nieuwe norm geïntroduceerd: zelf als het kan, thuis als het kan en digitaal als het kan.


Omdat het aantal plekken in zorginstellingen wordt beperkt, ondanks een stijgend aantal hulpbehoevende ouderen, is de overheid ook voornemens de zogenaamde normatieve huishuisvestingscomponent (NHC) blijvend te verlagen. De NHC is de vergoeding die zorginstellingen ontvangen om de huisvesting van bewoners te betalen. Dit zal een behoorlijke impact hebben op de financiële bedrijfsvoering van VVT-organisaties. Het is algemeen bekend dat juist de NHC voor een kleine plus zorgt in de exploitatie van veel VVT-organisaties. Naast het voornemen van de overheid om komend jaar het landelijk budget voor de ouderenzorg met 1,2% te verlagen, hetgeen oploopt tot circa 3% in 2026.


Kostenstijgingen

De inkoopkosten voor de VVT-sector waren jarenlang behoorlijk stabiel met ca. 30% van de totale bedrijfslasten. Ook hier zien we een grote verandering. De verwachting is dat de komende 5 jaar de kostenstijgingen oplopen tot bijna 50%. Tegelijk zien we dat veel VVT-organisaties hun secundaire bedrijfsonderdelen, zoals vastgoed, ICT, facilitair, inkoop, niet optimaal hebben ingericht. Terwijl juist hier vaak veel geld mee is gemoeid.


Samen met de blijvende verlaging van de NHC en de stijgende personeelskosten, zal dit voor nog meer druk op de zorgexploitatie zorgen. Bij veel organisaties is deze nu al negatief, maar dit tekort zal alleen maar groter worden. Dit betekent dat ambities op het gebied van huisvesting, zorgtechnologie, duurzaamheid en betere dienstverlening voor veel organisaties lastiger realiseerbaar worden of zelfs dreigen te verdwijnen.


Inkoopkompas

Toch zijn er ook lichtpuntjes aan de horizon. Doordat veel secundaire bedrijfsonderdelen niet optimaal zijn ingericht, betekent dit ook dat daar veel verbeterpotentieel ligt. Niet alleen in termen van geld, maar ook door het verhogen van kwaliteit. Bijvoorbeeld door het verbeteren van de samenwerking met en dienstverlening vanuit leveranciers.


Lucide heeft daarvoor een gerichte aanpak ontwikkeld, die VVT-organisaties in staat stelt hun dromen en ambities te realiseren; het Lucide Inkoopkompas. Met dit Inkoopkompas verbeteren we de processen rond inkoop en contractmanagement. En we zorgen dat de organisatie hier blijvend regie op kan voeren. Zo ontstaat er financiële ruimte, waardoor ambities wel haalbaar worden. Luchtfietserij? Dagdromen? Wat ons betreft niet.


Nieuwsgierig geworden wat we voor jouw organisatie kunnen betekenen?

Kijk dan op www.Lucide.org/inkoopkompas of neem contact op met Vincent Deen via gsm 06 425 45 934 of mail vincentdeen@lucide.org.


Tot snel!

Lucide Inkoopkompas

93 weergaven0 opmerkingen

Comentários


bottom of page