INKOOP

welke waarde we leveren
 

Lucide inkoop oplossingen focussen op:

 

 • Voorbereiden op een
  inkoop-traject

 • Inkoopstrategie

 • Aanbestedingsstrategie

 • Aanbestedingsdocumenten

 • Marktverkenning

 • Spend analyse

 • Volwassenheidsbepaling

 • Europees aanbesteden

 • Request for information (RFI)

 • Request for proposal (RFP)

 • Onderhandelingen

 • Contractmanagement

 • Leveranciersmanagement​

 • E-procurement

 

Als ervaren professionals kunnen we uw inkoop traject als expert faciliteren en u volledig
ontzorgen door alle activiteiten en verantwoordelijkheden op ons te nemen. Of, als procesbegeleiders, u en uw team aan de hand nemen terwijl we samen het inkooptraject doorlopen. 

Als blijk van onze toewijding aan het inkoop vak zijn onze professionals lid van de NEVI (Nederlandse Vereniging van Inkopers). 

In omvang 's werelds derde kennisnetwerk op het gebied van inkoop en supply management. 

 

Gebruik van software als: TenderNed, CommerceHub, CTM en Negometrix helpt ons om uw inkoop- en aanbestedingsprocessen efficient in te richten en uit te voeren. 

Last but not least, heeft Lucide
zitting in de "Commissie van Aanbestedingsexperts".

Een door de minister van Economische Zaken geïnstalleerde groep van juridisch en inkoop deskundigen die klachten van marktpartijen en aanbestedende-diensten in relatie tot Europese aanbestedingen afhandelt.

SOURCING

welke waarde we leveren
 

De term "sourcing" verwijst naar een verzameling inkoop methoden & technieken gericht op het: identificeren, selecteren, evalueren en samenwerken met leveranciers van goederen en diensten. 

 

Daarnaast is het de overkoepelende term die verwijst naar: outsourcing, insourcing, shared services, managed services, co-souricng, BPO, nearshoring, offshoring, etc.

Lucide levert verschillende oplossingen op het gebied van
sourcing, o.a.:

 

 • Sourcing strategie

 • Programma van Eisen
  (statement of requirements)

 • Requirements specificatie

 • Acceptatiecriteria specificatie

 • Service Level Agreements

 • Service Level Reports

 • Transitie strategie & plan

 

Allemaal geleverd vanuit de Lucide gestandaardiseerde body of knowledge dan wel uw klant specifieke aanpak.

Ons commitment governance oplossingen van het hoogste niveau te leveren komt o.a. tot uitdrukking 

in onz IAOP® lidmaatschap.

Deze internationale associatie van outsourcingprofessionals, is de wereldwijd leidende pleitbezorger voor de outsourcing professie.

JURIDISCH

welke waarde we leveren
 

Inkoop en sourcing gaan hand in hand bij het afsluiten van een overeenkomst.

Onze juridische oplossingen zijn daaraan complementair in die zin dat ze er voor zorgen dat de contractafspraken tussen partijen worden vastgelegd in juridische goede overeenkomsten. Wat er voor zorgt dat zaken als: intellectuele eigendoms-rechten, prijsstelling, facturatie-schema's en condities, overname van personeel, zeker-gesteld zijn.

Het idee dat een contract enkel wordt gebruikt bij een geschil tussen partijen is een mythe. 

Een goed hanteerbaar contract is vaak de sleutel voor een succesvolle samenwerking.   

Het contract regelt en reguleert de wederzijdse rechten, plichten, aansprakelijkheden en verwachtingen.

Het is te zien als een solide mechanisme voor het reguleren en besturen (govern) van de samenwerking tussen partijen. 

Icontracten gaan vaak gepaard met grote bedragen en waarde, worden vaak dagelijks gebruikt en moeten relatief lang, jaren, meegaan.

Juist daarom is het van belang ze direct goed op te stellen en af te sluiten.

Lucide juridische oplossingen:

 • Contract onderhandelingen

 • Opstellen contracten

 • Valideren en aanscherpen contracten

 • Opstellen exit condities

 • Mediation bij geschillen

 • Juridische ondersteuning bij Europese aanbestedingen

Hierbij rekening houdend met lokale en Europese wet- & regelgeving waaronder de Aanbestedingswet.